Rejestracja

Poniedziałek - Piątek
7:30 – 13:30

Rejestracji można dokonać osobiście lub telefonicznie:

tel. kom. 690 892 606
59 845 33 00
59 845 33 00 wew. 319

Medycyna pracy

W celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w tym kontroli zdrowia pracujących, tworzy się służbę medycyny pracy.

Służba medycyny pracy realizuje zadania określone w ustawie w odniesieniu do: 

  • pracowników;
  • osób pozostających w stosunku służbowym;
  • osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą;
  • kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; 
  • uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; 
  • osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

Zadania służby medycyny pracy określa: ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

Do wykonywania zadań służby medycyny pracy należy:

  • przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych,
  • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.Nasi Partnerzy:

Lek. Janusz Łakomski:

Poniedziałek
10:30 – 11:30

Środa
10:30 – 11:30


Lek. Henryk Bilor:

Wtorek
10:00 – 12:00

Zachęcamy  do współpracy!

Cennik dla firm usług z zakresu medycyny pracy, jest załącznikiem do umowy, ustalanym z każdym podmiotem indywidualnie.

Gryf

Informacja

Osoby zainteresowane nową usługą w postaci badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prosimy o kontakt telefoniczny: 59 845 33 00 (wew. 313 lub wew. 319) lub o zgłoszenie się do sekretariatu.

Badania odbywają się w ustalonym terminie.